top of page

Advies   Commissie van Geschillen

Een lid van een volkstuinvereniging of het bestuur kan advies vragen bij allerhande geschillen. Een lid van de geschillencommissie beoordeelt de zaak en geeft een advies hoe het probleem opgelost kan worden.

 

In het kort is de procedure als volgt:

  • Het lid of het bestuur neemt schriftelijk contact op met de geschillencommissie en vraagt advies aan.

       De aanvrager geeft een omschrijving van het probleem en dient documenten

       in die van belang zijn.

  • De commissie beoordeelt of het geschil in behandeling genomen kan worden en stelt een adviseur aan. Mogelijk worden twee adviseurs aangesteld.

  • De adviseur beoordeelt de ingediende stukken, mogelijk vraagt hij aanvullende stukken.

       Mogelijk wordt een hoorzitting gehouden waarbij betrokken partijen

       mondelinge toelichting kunnen geven.

  • De adviseur stelt een schriftelijk advies op dat aan betrokken partijen gestuurd wordt.

Het advies is in principe niet bindend. Wanneer betrokken partijen vooraf aangeven het advies als bindend te beschouwen is het advies wel bindend.

Bij de aanvrager wordt voor een advies € 75,- in rekening gebracht, ongeacht de complexiteit van het dossier.  Dit bedrag dient vooraf te worden betaald.

Als u overweegt gebruik te maken van de geschillencommissie, adviseren wij u het reglement vooraf te lezen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Uiteraard kunt u vragen stellen voordat u een geschil officieel indient. Dit kunt u doen via email: volkstuindersbelangen.rijnmond@gmail.com of via het contactformulier.

Als u een geschil wilt aanmelden kunt u ook gebruik vaken van het aanvraagformulier.

bottom of page