top of page

Disclaimer

Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit informatie op deze website. Evenmin kan de Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond  aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze site.

Alle informatie op deze site is geschreven met uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie volledig juist is. 

bottom of page