top of page

Home  >  Doneren

De Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond draait volledig op vrijwilligers.
Toch maakt de stichting kosten, deze houden we uiteraard zo laag mogelijk.
Als u ons wilt ondersteunen kunt u uw donatie storten op:
IBAN NL51ABNA0833672738, tnv Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond onder vermelding van 'donatie'
Wij danken u hartelijk voor uw steun !

Doneren

Volkstuindersbelangen Rijnmond staat voor u klaar

Volkstuindersbelangen Rijnmond biedt advies

Volkstuindersbelangen Rijnmond biedt informatie

Volkstuindersbelangen Rijnmond biedt ondersteuning

Volkstuindersbelangen Rijnmond levert een onafhankelijk oordeel

Volkstuin Volkstuinder Volkstuinders Volkstuinen

Belangenbehartiging belangenbehartiger

volkstuinbelangen volkstuindersbelangen

bottom of page