top of page

De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring  leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we dit doen. 

De Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond (SVR), gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij respecteren de privacy van iedereen die gebruik maakt van diensten van de SVR en die gebruik maakt van de website van SVR.
Wij zorgen dat de persoonsgegevens die u aan de SVR geeft, vertrouwelijk worden behandeld.

Welke persoonsgegevens verwerkt de SVR ?

De SVR verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens omdat u gebruik maakt of wil gaan maken van de SVR-diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Aanvullende gegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

 

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerkt de SVR ?

De SVR verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens als het nodig is voor de dienstverlening bij individuele zaken: 

 • Lidmaatschap van uw tuinvereniging;

 • Correspondentie met uw tuinvereniging;

 • Dossier dat uw vereniging van u heeft;

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt de SVR persoonsgegevens ?

De SVR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

     a. Verzenden van de SVR nieuwsbrief

         Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternaam;

 • E-mailadres;

     b. Om contact met u op te nemen als dit nodig is om de SVR dienstverlening

          uit te kunnen voeren

         Hiervoor gebruiken wij uw: 

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Adres;

     c. Wanneer u hulp of bemiddeling van de SVR vraagt

         Hiervoor gebruiken wij: 

 • Lidmaatschap van uw tuinvereniging;

 • Correspondentie met uw tuinvereniging;

 • Dossier dat uw vereniging van u heeft;

 

     d. Om statistische gegevens te verzamelen

        Hiervoor gebruiken wij: 

 • Voor- en achternaam;

 • Emailadres;

 • Geboortejaar;

 • Postcode (wijkcode)

 • Gezinssamenstelling;

 • Woonsituatie

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens ?

De SVR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ten aanzien van het hiervoor onder a genoemde doel hanteert de SVR geen bewaartermijn.

Ten aanzien van de onder b en c genoemde doelen, hanteert de SVR een bewaartermijn van 5 jaar.

Ten aanzien van het onder d genoemde doel hanteert de SVR een bewaartermijn van 1 jaar.

 

Verstrekt de SVR persoonsgegevens aan derden ?

De SVR verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

De gegevens die de SVR verzamelt voor statistische doeleinden worden alleen geanonimiseerd en niet herleidbaar gepubliceerd. De contactgegevens gegevens die in dit kader verstrekt zijn gebruikt de SVR om periodiek de verzamelde gegevens te actualiseren.
De SVR verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Gebruikt de SVR cookies op zijn website ?

De SVR gebruikt cookies op zijn website. Nadere informatie hierover volgt binnenkort.
 

Heb ik recht op inzage, wijzigen, corrigeren of verwijderen van mijn  persoonsgegevens ?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen alsmede uitleg te krijgen wat we met deze persoonsgegevens doen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door de SVR. 

Om er zeker van te zijn dat een verzoek hiertoe door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren binnen 4 weken op uw ingediende verzoek.

 

Hoe beveiligt de SVR persoonsgegevens ?

De SVR neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Medewerkers van de SVR hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van persoonsgegevens.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met volkstuindersbelangen.rijnmond@gmail.com

 

Dataportabiliteit 

U heeft het recht om bij de SVR een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens aan u of aan een door u genoemde organisatie over te dragen. Verzoeken kunnen worden ingediend via volkstuindersbelangen.rijnmond@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat een verzoek hiertoe door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren binnen 4 weken op uw  ingediende verzoek.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Het is mogelijk dat wij onze privacyverklaring wijzigen. Wij staan ervoor garant dat de meest recente versie op onze website staat.

Contactgegevens

www.volkstuindersbelangen-rijnmond.nl

volkstuindersbelangen.rijnmond@gmail.com

telefoon: 06 82517846

Privacyverklaring

Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond

2 januari 2023

schermbloem los.png
schermbloem los.png
schermbloem los.png
schermbloem los.png
schermbloem los.png
schermbloem los.png
schermbloem los.png
schermbloem los.png
schermbloem los.png
bottom of page