top of page

Home  >  Onze diensten  >  Commissie van Geschillen  >  Bemiddeling

Bemiddeling   Commissie van Geschillen

Soms hebben twee partijen een geschil, dat ze willen oplossen. Maar samen komen ze er niet uit.

In zo’n geval kan de geschillencommissie bemiddelen.

In het kort is de procedure als volgt:

  • Een van de partijen neemt contact op met de geschillencommissie en vraagt bemiddeling aan.

  • Beide partijen geven een omschrijving van het geschil.

       Zij geven vooraf aan dat ze het probleem met bemiddeling van de

       geschillencommissie willen oplossen.

  • De commissie beoordeelt of het geschil in behandeling genomen kan worden en stelt een bemiddelaar aan. Mogelijk worden twee bemiddelaars aangesteld.

  • De bemiddelaar maakt vooraf een inschatting hoeveel bemiddelingsgesprekken nodig zullen zijn om het probleem op te lossen en maakt een afspraak voor een eerste bemiddelingsgesprek.

  • De bemiddelaar leidt de gesprekken tussen beide partijen.

  • Wanneer een oplossing gevonden is die  voor beide partijen acceptabel is, zet de bemiddelaar de afspraken op papier.

  • Beide partijen ondertekenen deze afspraken, hiermee is het traject afgesloten.

 

Voor een bemiddelingstraject wordt € 75,- in rekening gebracht, ongeacht de complexiteit van het dossier en het aantal bemiddelingsgesprekken. Beide partijen betalen de helft van deze kosten, deze dienen vooraf te worden betaald.

Als u overweegt gebruik te maken van de geschillencommissie, adviseren wij u het reglement vooraf te lezen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Uiteraard kunt u vragen stellen voordat u een geschil officieel indient. Dit kunt u doen via email: volkstuindersbelangen.rijnmond@gmail.com  of via het contactformulier.

U kunt ons ook bellen: 06 82517846

Als u een geschil wilt aanmelden kunt u ook gebruik maken van het aanvraagformulier.

bottom of page