top of page

Home  >  Onze diensten  >  Commissie van Geschillen  >  Bindend advies / Beroep

Bindend advies

Beroep                

Commissie van Geschillen

Als het bestuur van uw vereniging een maatregel heeft genomen waarmee u het niet eens bent, kunt u bij het bestuur bezwaar aantekenen tegen deze maatregel. Als het bezwaar door uw bestuur ongegrond wordt verklaard, kunt u in beroep gaan bij de geschillencommissie.

 

De geschillencommissie beoordeelt de zaak en brengt een bindend advies uit. Dat wil zeggen dat alle partijen zich aan dit advies moeten houden.

Let wel: dit kan alleen als uw vereniging in haar statuten of huishoudelijk reglement heeft opgenomen dat de geschillencommissie van de SVR als beroepsinstantie mag optreden.

Als uw vereniging dit niet in haar statuten of huishoudelijk reglement heeft opgenomen, kan de geschillencommissie alleen een bindend advies uitbrengen, wanneer alle betrokken partijen vooraf aangeven dat zij het advies als bindend beschouwen.

In het kort is de procedure als volgt:

  • Het lid neemt schriftelijk contact op met de geschillencommissie en vraagt bindend advies aan.

       De aanvrager geeft een omschrijving van het probleem en dient documenten in

       die van belang zijn. Dit zijn in ieder geval:

           - de statuten, huishoudelijk reglement en andere relevante regels van de 

             vereniging

           - het besluit van het bestuur waartegen bezwaar gemaakt is

           - het bezwaarschrift dat de aanvrager heeft ingediend en het antwoord hierop

             van het bestuur

           - een uitleg waarom het besluit in de ogen van de aanvrager niet rechtmatig is

  • De geschillencommissie beoordeelt of het beroep in behandeling kan worden genomen en stelt een adviseur aan. Mogelijk worden twee adviseurs aangesteld.

  • De adviseur beoordeelt de ingediende stukken, mogelijk vraagt hij aanvullende stukken.

       Mogelijk wordt een hoorzitting gehouden waarbij betrokken partijen mondelinge

       toelichting kunnen geven.

  • De adviseur stelt een schriftelijk advies op dat aan betrokken partijen gestuurd wordt.

 

Het advies is bindend voor alle betrokken partijen.

Bij de aanvrager wordt voor een bindend advies € 75,- in rekening gebracht, ongeacht de complexiteit van het dossier. Dit bedrag dient vooraf te worden betaald.

Als u overweegt gebruik te maken van de geschillencommissie, adviseren wij u het reglement vooraf te lezen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Uiteraard kunt u vragen stellen voordat u een geschil officieel indient. Dit kunt u doen via email: volkstuindersbelangen.rijnmond@gmail.com of via het contactformulier.

U kunt ons ook bellen: 06 82517846.

Als u een geschil wilt aanmelden kunt u ook gebruik maken van het aanvraagformulier.

schermbloem los lang.png
bottom of page