Home  >  Onze diensten  >  Taxatiecursus

Taxatiecursus

 

Bij de meeste verenigingen worden tuinhuisjes getaxeerd wanneer ze te koop worden aangeboden. Een goede zaak, want op die manier wordt marktwerking voorkomen en blijven de huisjes betaalbaar. 

Het is van groot belang dat de taxaties op een goede manier worden uitgevoerd door goed opgeleide taxateurs.

De SVR biedt een taxatiecursus aan voor ieder die taxateur is of wil worden.

INHOUD TAXATIECURSUS
De taxatiecursus bestaat uit twee bijeenkomsten en wordt gegeven door ervaren taxateurs en cursusleiders.

De cursus is samengesteld in samenwerking tussen de SVR en het CVD (Centrum voor Dienstverlening). UItgangspunt van de cursus is het taxatiereglement van de verenigingen van de deelnemende cursisten.

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de theorie behandeld, de tweede bijeenkomst is een praktijkbijeenkomst.


De eerste bijeenkomst
De onderwerpen die tijdens de eerste bijeenkomst worden behandeld zijn onder andere:
  - Taxatiereglementen
  - Regels en vergunningen

  - Materialen en afschrijving

  - Aanpak taxatie
  - Rapporteren

De tweede bijeenkomst
Tijdens de tweede bijeenkomst gaan cursisten praktisch aan het werk.

Zij taxeren  samen met andere cursisten een tuin:

- Controleren of de juiste vergunningen aanwezig zijn.
- Nemen ter plaatse de opstallen op:
- Stellen een taxatierapport op volgens het taxatiereglement van de eigen 

  vereniging

Na afloop bespreken de cursisten elkaars taxatierapporten en worden de vragen besproken die de cursisten tijdens de hele procedure zijn tegengekomen.

CERTIFICAAT

De cursisten ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

KOSTEN

Deelname kost € 25,- per persoon, inclusief cursusmaterialen.

CURSUSDATA 2021

Als gevolg van de Corona-pandemie kunnen wij de cursus momenteel niet aanbieden. U kunt zich al wel opgeven voor de cursus.

Zodra het weer mogelijk is, zullen wij data in overleg met de deelnemers bepalen.

Als uw vereniging meerdere cursisten heeft, kan de cursus in overleg op uw vereniging worden aangeboden.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de inhoud van de cursus vindt u in de brochure.